مجله علمی تفریحی سرگرمی گیلاس
دانشمندان آمریکایی در بررسیهای خود توانستند به روشی مستقیم سلولهای کبد را به سلولهای نورونی کارآمدی تبدیل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه استنفورد موفق شدند برای فناوری برنامه ریزی دوباره سلولی یک موفقیت جدید کسب کنند.

آزمایشات دانشمندان ژاپنی به سرپرستی "یاماناکا" در سال 2006 منجر به ساخت سلولهای بنیادی پرتوان القایی (Ips) شد.

برپایه این فناوری، سلولهای بزرگسال تمایز یافته یک مسیر را وارونه را طی کرده و به سلولهای مشابه سلولهای بنیادی جنینی تبدیل می شوند. این سلولهای بنیادی پرتوان القایی که از سلولهای فیبروبلاست پوست در واقع یک مسیر غیرمستقیم هستند که باید دوباره تمایز یافته و سلولهای تخصصی شده را بسازند.

اکنون دانشمندان دانشگاه استنفورد روشی را ابداع کرده اند که می تواند یک گروه از سلولهای بزرگسال را مستقیماً و بدون نیاز به مرحله تبدیل به سلولهای بنیادی پرتوان القایی به گروه دیگری از سلولهای تخصصی تبدیل کند. این روش می تواند مانع بروز خطر تمایز سلولهای بنیادی به سلولهای سرطانی شود.

در این تحقیقات، محققان ملغمه ای از تنها سه پروتئین به نامهای Ascl1، Brn2 و Myt1l را به دست آوردند و سپس این ملغمه را از طریق حامل ویروسی وارد هسته سلولهای هپاتوسیت موش کردند و پس از پیوند زدن آنها به DNA بیان ژنهای نورونی را در این سلولهای کبدی فعال و بیان ژنهای کبدی را خاموش کردند.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "تاکنون ما تنها بر روی سلولهای فیبروبلاست پوست کار می کردیم اما اکنون برای اولین بار موفق شدیم به طور قطعی نشان دهیم که می توان نورونهای کارآمد را از سلولهای بسیار دوری چون سلولهای کبد به دست آورد. درحقیقت، منشای نورونها در اکتودرم جنینی است درحالی که سلولهای هپاتوسیتها در اندودرم جنینی ساخته می شوند."

در این تحقیقات، سلولهایی که به دست آمدند سلولهای نورونی کاملاً کارآمد و نرمال هستند که فعالیت الکتریکی نشان می دهند و سیناپسهای فعال را می سازند.

براساس گزارش Stem Cell، در این آزمایش محققان مشاهده کردند که با برنامه ریزی دوباره سلولهای کبد، ژنهای هپاتوسیت خاموش می شوند و در عوض ژنهای نورونها روشن می شود.

این محققان افزودند: "با برنامه ریزی دوباره مستقیم، کاملاً می توان از مشکل مرتبط با مسیر فرعی پیشگیری کرد و به این ترتیب مانع ساخت تومور و یا خطر تغییرات کروموزمی شد."

طبقه بندی: زیست فناوری، 
برچسب ها: سلولهای کبد، نورونها،
ارسال توسط علی

آخرین مطالب
نظر سنجی
دانشمندان مورد علاقه خود را انتخاب کنید(یک یا چند تا)داغ داغ
امکانات جانبی