مجله علمی تفریحی سرگرمی گیلاس

ساخت بافت روده از سلولهای بنیادی گروهی از دانشمندان آمریکایی با ایجاد بافت روده از سلولهای بنیادی موفق شدند اولین اندام انسان را در لوله آزمایش بسازند

تاکنون تنها اندام طبیعی که با استفاده از سلولهای بنیادی در آزمایش ساخته شده بود یک ریه موش بود که ژوئن گذشته به دست آمد.

 

اکنون دانشمندان بیمارستان اطفال سینسیناتی موفق شدند برای اولین بار از سلولهای بنیادی، اندام انسان را در لوله آزمایش ایجاد کنند.

 

نتایج این تحقیقات که در مجله علمی نیچر منتشر شده است می تواند راهی برای پیوند بدون خطر رد شدن و امکان مطالعه بهتر بر روی برخی از بیماریهای بسیار شایع روده را بگشاید.

 

"جیمز ویل" که به همراه "جیسون اسپنس" اولین بافت روده ای انسان را توسعه داده است در این خصوص اظهار داشت: "این اولین تحقیقی است که نشان می دهد سلول های بنیادی پر توان القایی (Ips) انسان می توانند در آزمایشگاه به روشی موثر برای تشکیل یک بافت انسان با یک ساختار سه بعدی و یک ترکیب سلولی کاملا شبیه به بافت طبیعی تمایز یابند."

 

در این تحقیق، برای ساخت روده در لوله آزمایش هم از سلولهای بنیادی جنینی و هم از سلولهای بنیادی به دست آمده از سلولهای بزرگسال که سلول های بنیادی پر توان القایی (Ips) نام دارند استفاده شد.

 

راز موفقیت این آزمایش در این است که این محققان توانستند تمام عناصر سازنده لازم برای تمایز سلولهای نابالغ به سلولهای روده را شناسایی کنند.

 

به این ترتیب به یک ملغمه پایدار از فاکتورهای رشد دست یافتند که قادر بود محیطی را که در آن روده در سطح جنینی توسعه می یابد بازسازی کند.

 

سپس سلولهای بنیادی در این ملغمه تا زمانی که به سلولهای بافت روده تبدیل نشده بودند کشت داده شدند. سپس مرحله تمایز آغاز شد. اولین گام تمایز در لوله آزمایش القای سلولهای نابالغ برای تبدیل شدن به سلولهای آندودرم، یا بافت پیشرو برای ساخت دیواره های داخلی مری، معده و روده بود.

 

در مرحله بعد، سلولهای آندودرم برنامه های لازم برای تبدیل شدن به سلولهای پیشرو در ایجاد روده را دریافت کردند و پس از 28 روز بافت سه بعدی شبیه به روده جنین تشکیل شد.

 

آزمایش بر روی حیوانات نشان داد که این روده می تواند با موفقیت در پیوندها استفاده شود.


آخرین مطالب
نظر سنجی
دانشمندان مورد علاقه خود را انتخاب کنید(یک یا چند تا)داغ داغ
امکانات جانبی